"Πότε πέρασε το καλοκαίρι, πότε ήρθε ο Σεπτέμβρης, πότε θα ρθουν τα Χριστούγεννα, πως πέρασαν τα
χρόνια, πότε ομόρφινα τόσο.. πότε θα μας κλείσουν σε κανένα ψυχιατρείο!"
- (via photographsaremylife)